той-бг

Промишлено и институционално почистване

Промишлено и институционално почистване

С нарастващото развитие на промишлеността и селското стопанство по-ефективните и екологично чисти почистващи продукти могат да подобрят ефективността и да осигурят гаранция за индустриалната верига.С ускоряването на процеса на глобална интеграция обществените зони и болниците все повече изискват превенция и ликвидиране на епидемии.

Промишлено и институционално почистване

INCI име

CAS номер

INCI име

CAS номер

INCI име

CAS номер

БИТ 10% CAS № 2634-33-5 БИТ 20% CAS № 2634-33-5 Бронопол CAS № 52-51-7
DDAB 80% CAS № 2390-68-3 DCMX CAS № 133-53-9 PCMX CAS № 88-04-0
Глутаралдехид 50% CAS № 111-30-8 PVP-K90 PVP-I CAS № 25655-41-8
MIT&CMIT 1.5 CAS № 26172-55-4+55965-84-9 Изопропил метилфенол (IPMP) CAS № 3228-02-2

Време на публикуване: 09 юни 2021 г